Đóng

25/06/2019

Saigoncons xịt rửa sạch sẽ xe ra vào các công trình đang thi công

     Tuân thủ các nguyên tắc về an toàn lao động – vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng, tất cả các công trình đang thi công của Công ty CP Kiến trúc Kỹ thuật Xây dựng Sài Gòn (Saigoncons) đều xịt rửa sạch sẽ xe ra khỏi công trình.

IMG_7132-2

Phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng ra khỏi công trình đều được xịt rửa sạch sẽ

     Các công trình đang thi công của Saigoncons đều được bố trí cầu rửa xe trước cổng công trình, khi phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng ra khỏi công trình đều được xịt rửa sạch sẽ không gây bụi, bẩn ra đường phố, đảm bảo mỹ quan vệ sinh môi trường. Ngoài ra, công trình tạo hệ thống thoát nước, thu gom, vệ sinh xử lý nước thải, tránh gây ngập úng, tồn đọng và gây mùi. Không thải vật liệu, phế thải xây dựng, dung dịch…vào kênh mương, hệ thống thoát nước của khu vực, thường xuyên nạo vét, thu gom bùn rác và vận chuyển đến đúng nơi quy định.

     Ông Hà Minh Thư Quàng – Giám sát An toàn lao động, vệ sinh môi trường công trình Lacosmo Residences chia sẻ: “Thông thường để rửa sạch 1 xe ra khỏi công trình sẽ khoảng 15 – 30 phút, với lượng xe ra vào thường xuyên tốn không ít thời gian. Tuy nhiên ban chỉ huy cùng các bộ phận liên quan tuyệt đối tuân thủ giữ gìn vệ sinh môi trường, không cho xe dơ bẩn chạy ra đường gây mất mỹ quan đô thị”.

IMG_8422- 2

Xịt rửa sạch bánh xe không gây bụi, bẩn ra đường phố

     Quán triệt chính sách an toàn lao động – vệ sinh môi trường và sức khoẻ nghề nghiệp được công ty ban hành. Với sự sâu sát và nhất quán từ ban lãnh đạo trong việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn là điều kiện tiên quyết trong tất cả các hoạt động của công ty, ban chỉ huy các công trình cam kết tạo dựng một môi trường an toàn trong thi công xây dựng, quan tâm đến đời sống, sức khoẻ con người và sức khoẻ cộng đồng.

CÁC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN: