Đóng

25/09/2018

KHÁCH SẠN COURTYARD MARRIOTT HÒN TẰM

ĐỊA CHỈ : Đảo Hòn Tằm, Nha Trang
CHỦ ĐẦU TƯ : Công ty Cổ Phần Hòn Tằm Biển Nha Trang
QUY MÔ : diện tích gần 50.000 m² sàn xây dựng.
CÁC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN: