Đóng

01/09/2017

Trung Tâm Thương Mại Shangrila – Nhà Yến Nha Trang

Địa điểm : Xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bất Động Sản Hoàng Vân
Quy mô : 3 tầng lầu + mái, sân thượng
 Hạng mục  :  Tổng thầu thi công
Giá trị hợp đồng : 40.185.865.000 đồng
CÁC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN: