Đóng

08/08/2017

Nhà ở Xã hội Quân Khu 7 Quận 12

Địa điểm : Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV SX-TM-XNK Tây Nam
Quy mô : 31,867 m2 (2 tháp, mỗi tháp 2 hầm và 15 tầng)
Hạng mục : Nhân công xây lắp kết cấu + xây dựng công trình tạm
Giá trị hợp đồng : 17.163.000.000 đồng
CÁC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN: