Đóng

01/09/2017

Bến Buýt Công cộng bằng đường Thuỷ

Địa điểm : TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thường Nhật
Quy mô : Bến Bình An, Bến Thanh Đa, Bến Linh Đông, Bến Hiệp Bình Chánh, Bến Bạch Đằng
Hạng mục  : Trụ định vị, trụ đỡ cầu dẫn, hệ thống biển báo, hệ thống điện nước
Giá trị hợp đồng  :  5.255.269.000 đồng
CÁC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN: