Saigoncons khởi công công trình Sacombank Chi nhánh Hoa Việt

Sáng ngày 23/06/2018 lễ khởi công Công trình Sacombank chi nhánh Hoa Việt được diễn ra thành công tốt đẹp. Buổi lễ được tổ chức […]

25/06/2018 Dương Trang